maandag 12 januari 2015

nieuw jaar, nieuwe projecten, Lifebook & the documented life project

In het nieuwe jaar ben ik gestart met twee nieuwe projecten. Lifebook 2015 van Tamara Laporte (www.willowing.org) en the documented life project 2015 van art to the 5th (http://www.art5academy.com)

At the beginning of 2015 I started two new projects. Lifebook 2015 and the documented life project.

Beide projecten zijn op 1 januari jongstleden gestart, Beiden met weekelijkse taken.

Both started on January 1st.

Bij lifebook zijn dit lessen van verschillende docenten, bij DLP (documented life project) zijn dit wekelijkse opdrachten waarmee je een pagina maakt.

In lifebook you get weekly lessons from different artists, in DLP you get weekly challenges.

Als eerste lifebook.


Hier zijn nu twee lessen van geweest.

De eerste les een baken van licht en een opwarmertje. De tweede een label en een potje.

First of all lifebook. There have been two lessons so far. The first one a beacon of light and a warming up. The second a tag and a jar.

 opwarmertje:Beacon of light:Tag:

 

 Jar:Bij DLP zijn we ook 1 week begonnen. De opdrachten werken hier met twee per week. Een "werk" opdracht en een "tekst" opdracht.

Also in DLP we  got started. The challenges here are weekly 2, an art challenge and a journal prompt.


art challenge: Book pages
Journal Prompt: Be your own goalkeeperIk heb voor dit project ook alvasat een voorkant voor het boek wat het aan het eind wordt gemaakt. En als er een nieuwe maand begint stop ik er ook een kalender in. Ik werk op allemaal losse pagina's die aan het eind een boek worden.

I made a front for the book to be, and  before each new month I put in a calender. I work on separate pages which will be bind into a book at the end of the project

voorkant:

maandkalender: